Technical Service Hanbook

Key for Technician


Toyota Việt Nam - Tài liệu đào tạo kỹ thuật viên cao cấp - Bài tập nâng cao cho KTV chuẩn đoán

Share
avatar
Admin
Admin

Posts : 303
Join date : 2017-02-17

Toyota Việt Nam - Tài liệu đào tạo kỹ thuật viên cao cấp - Bài tập nâng cao cho KTV chuẩn đoán

Post by Admin on Mon Mar 20, 2017 1:36 pm

Hãy làm bài tập nâng cao sau khi đọc tài liệu đào tạo của phần điện dành cho Kỹ thuật viên chẩn đoán cao cấp.
Bằng cách kích chuột vào nút “Bài tập nâng cao”, các câu hỏi của phần bài tập nâng cao sẽ mở ra bằng chương
trình MS EXCEL.
Hãy điền họ tên và Tên Đại lý vào phiếu bài tập nâng cao và trả lời từng câu hỏi.
Sau đó hãy gửi phiếu bài tập nâng cao đã được trả lời cho Giảng viên của TMV trước khi tham dự Khoá học tập
trung tại TMV.
Hãy in bài tập nâng cao này ra và gửi bằng Fax.


Only registered and activated users can see links!


Bai tap nang cao cho KTV chan doan 1 (8t).pdf
Bai tap nang cao cho KTV chan doan 2 (12t).pdf

    Current date/time is Thu Jul 19, 2018 5:01 pm