Technical Service Hanbook

Key for Technician


Toyota Việt Nam - Tài liệu đào tạo kỹ thuật viên cao cấp - Hệ thống nhiên liệu EFI - Diesel

Share
avatar
Admin
Admin

Posts : 303
Join date : 2017-02-17

Toyota Việt Nam - Tài liệu đào tạo kỹ thuật viên cao cấp - Hệ thống nhiên liệu EFI - Diesel

Post by Admin on Mon Mar 20, 2017 2:53 pm

Hệ thống nhiên liệu của EFI-diezel thông thường
Trong EFI- diezel thông thường, thời điểm phun và lượng
phun được điều khiển bằng điện tử. Thiết bị tạo ra áp suất
nhiên liệu cũng chính là loại bơm sử dụng trong động cơ
diezel thông thường.
Gợi ý:
Mạch hồi nhiên liệu từ vòi phun hoặc bơm phun không
được minh họa ở phía bên trái, mà mạch hồi nhiên liệu
gắn với hệ thống nhiên liệu thực tế.


Only registered and activated users can see links!

He thong nhien lieu EFI-diesel .pdf

    Current date/time is Fri Jul 20, 2018 5:54 am