Technical Service Hanbook

Key for Technician


Toyota Việt Nam - Tài liệu đào tạo kỹ thuật viên cao cấp - Khái quát chung về EFI - Diesel

Share
avatar
Admin
Admin

Posts : 303
Join date : 2017-02-17

Toyota Việt Nam - Tài liệu đào tạo kỹ thuật viên cao cấp - Khái quát chung về EFI - Diesel

Post by Admin on Mon Mar 20, 2017 2:56 pm

Chương này trình bày về các khái quát về diesel.
· EFI-diesel là gì?
· Phân loại EFI-diesel
· EFI-diesel kiểu thông thường
· EFI-diesel kiểu ống phân phối
· Các hạng mục điều khiển cơ bản


Only registered and activated users can see links!

Khai quat chung ve EFI-diesel 1.pdf
Khai quat chung ve EFI-diesel 2 .pdf

    Current date/time is Fri Jul 20, 2018 5:55 am