Technical Service Hanbook

Key for Technician


Hướng dẫn sử dụng ODIS cơ bản

Share
avatar
Admin
Admin

Posts : 303
Join date : 2017-02-17

Hướng dẫn sử dụng ODIS cơ bản

Post by Admin on Wed Mar 22, 2017 1:04 pm

Hướng dẫn sử dụng ODIS cơ bản
Yêu cầu:
Máy chẩn đoán chính hãng VAS 5150B / VAS 6150C
Kết nối đường truyền CPN
Đọc hiểu tiếng anh chuyên ngành
Nội dung:
1. Cách đăng nhập và quét lỗi trên ODIS
2. Xóa lỗi
3. Cài đặt thời gian bảo dưỡng
4. PDI xe mới


Only registered and activated users can see links!

ODIS Basic.pfd

Doan Thanh Binh

Posts : 2
Join date : 2017-03-24

Re: Hướng dẫn sử dụng ODIS cơ bản

Post by Doan Thanh Binh on Fri Mar 24, 2017 4:22 pm

ok ok ok ok

    Current date/time is Fri Oct 19, 2018 10:13 am