Technical Service Hanbook

Key for Technician


Toyota Việt Nam - Tài liệu đào tạo kỹ thuật viên cao cấp - Khái quát về ESA (Đánh lửa sớm điện tử)

Share
avatar
Admin
Admin

Posts : 303
Join date : 2017-02-17

Toyota Việt Nam - Tài liệu đào tạo kỹ thuật viên cao cấp - Khái quát về ESA (Đánh lửa sớm điện tử)

Post by Admin on Thu Mar 23, 2017 2:02 pm


Mô tả
Hệ thống ESA (Đánh lửa sớm điện tử) là một hệ thống dùng
ECU động cơ để xác định thời điểm đánh lửa dựa vào các
tín hiệu từ các cảm biến khác nhau.
ECU động cơ tính toán thời điểm đánh lửa từ thời điểm đánh
lửa tối ưu được lưu trong bộ nhớ để phù hợp với tình trạng
của động cơ, và sau đó chuyển các tín hiệu đánh lửa đến IC
đánh lửa.
Thời điểm đánh lửa tối ưu cơ bản được xác định bằng tốc độ
của động cơ và lượng không khí nạp (áp suất đường ống
nạp).


Only registered and activated users can see links!

Khai quat ve ESA .pdf

    Current date/time is Thu Jul 19, 2018 4:54 pm