Technical Service Hanbook

Key for Technician


Toyota Việt Nam - Tài liệu đào tạo kỹ thuật viên cao cấp - Khái quát về hệ thống điều khiển động cơ TCCS

Share
avatar
Admin
Admin

Posts : 303
Join date : 2017-02-17

Toyota Việt Nam - Tài liệu đào tạo kỹ thuật viên cao cấp - Khái quát về hệ thống điều khiển động cơ TCCS

Post by Admin on Thu Mar 23, 2017 2:20 pm

Chương này trình bày về khái quát của hệ thống điều khiển động cơ.
· Khái quát về TCCS
· Khái quát về hệ thống điều khiển động cơ
TCCS là gì
"TCCS" (Hệ thống điều khiển bằng máy tính
của Toyota) là tên chung chỉ một hệ thống thực
hiện việc điều khiển toàn bộ động cơ, hệ thống
truyền lực, hệ thống phanh và các hệ thống
khác với độ chính xác cao bằng ECU* (Bộ điều
khiển điện tử), mà trung tâm là một bộ vi xử lý.
Trước đây, TCCS đã từng được sử dụng nhmột hệ thống điều khiển động cơ chỉ cho EFI
(hệ thống phun xăng điện tử), ESA (hệ thống
đánh lửa sớm điện tử), ISC (điều khiển tốc độ
không tải), chẩn đoán v.v..
Sau này, các hệ thống điều khiển dùng ECU
riêng biệt cũng đã được nghiên cứu và áp dụng
để điều khiển các hệ thống khác với động cơ.
Ngày nay, khái niệm TCCS có nghĩa là một hệ
thống điều khiển tổng hợp kết hợp các hệ
thống điều khiển bởi các ECU khác nhau để
đảm bảo tính năng cơ bản của xe không chỉ
chạy, quay vòng và dừng.
**ở Toyota, bộ vi xử lý dùng để điều khiển mỗi
hệ thống được gọi là ECU.
THAM KHảO:
ở trên một số model, ECT cũng dùng riêng một
ECU, gọi là "ECT ECU". (trong trường hợp này,
ECU dùng cho động cơ gọi là "ECU động cơ").
ở các model mà ECT không có ECU riêng,
ECT dùng ECU cho động cơ và được gọi là
"ECU động cơ và ECT".
1/1


Only registered and activated users can see links!

Khai quat ve TCCS 1 (2t).pdf
Khai quat ve TCCS 2 (3t).pdf

    Current date/time is Thu Jul 19, 2018 4:53 pm