Technical Service Hanbook

Key for Technician


Toyota Việt Nam - Tài liệu đào tạo kỹ thuật viên cao cấp - Nguyên lý của cổng OBD

Share
avatar
Admin
Admin

Posts : 303
Join date : 2017-02-17

Toyota Việt Nam - Tài liệu đào tạo kỹ thuật viên cao cấp - Nguyên lý của cổng OBD

Post by Admin on Wed Mar 29, 2017 5:40 pm

Chẩn đoán là gì?
Hệ thống OBD là một chức năng tự chẩn đoán của xe được
cung cấp bởi ECU.
Dựa vào các tín hiệu nhận được từ các cảm biến mà phát
hiện ra tình trạng của xe, ECU truyền các tín hiệu đến các
bộ chấp hành một cách tối ưu cho tình trạng hiện tại.
ECU nhận các tín hiệu từ các cảm biến ở dạng điện áp.
Sau đó ECU có thể xác định các tình trạng của hệ thống
bằng cách phát hiên những thay đổi điện áp của tín hiệu,
đã được phát ra từ các cảm biến.
Vì vậy, ECU thường xuyên kiểm tra các tín hiệu (điện áp)
đầu vào, rồi so sánh chúng với các giá trị chuẩn đã được lưu
giữ trong bộ nhớ của ECU, và xác định ra bất cứ tình trạng
bất thường nào.
Đồ thị bên trái chỉ ra đặt tính của cảm biến nhiệt độ nước.
Thông thường điện áp của cảm biến nhiệt độ nước làm mát
dao động giữa 0.1V và 4.8V. Nếu điện áp đầu vào nằm
trong phạm vi này, thì ECU xác nhận rằng tình trạng là bình
thường. Nếu nó bị ngắn mạch (điện áp đầu vào thấp hơn
0.1V) hoặc hở mạch (điện áp vào lớn hơn 4.8V), thì ECU
xác định rằng nó không bình thường.
Nếu ECU xác định tín hiệu đầu vào là bất thường, thì ECU
sẽ bật sáng đèn báo hư hỏng (MIL) để thông báo cho lái xe
biết và lưu lại mã chẩn đoán hư hỏng (DTC) trong bộ nhớ.


Only registered and activated users can see links!


Nguyen ly cua OBD.pdf

    Current date/time is Thu Jul 19, 2018 4:52 pm