Technical Service Hanbook

Key for Technician


Toyota Việt Nam - Tài liệu đào tạo kỹ thuật viên cao cấp - Thế nào là chức năng chuẩn đoán

Share
avatar
Admin
Admin

Posts : 303
Join date : 2017-02-17

Toyota Việt Nam - Tài liệu đào tạo kỹ thuật viên cao cấp - Thế nào là chức năng chuẩn đoán

Post by Admin on Wed Mar 29, 2017 5:53 pm

Chức năng chẩn đoán
Khái quát của chương.
· Chương này giải thích về chức năng chẩn đoán

Mô tả
Các thiết bị điện của các kiểu xe MPX có 2 hệ
thống chính riêng biệt.
ã Hệ thống điều khiển bằng MPX
ã Hệ thống điều khiển theo kiểu nối trực tiếp
Vì lý do đó, để tìm hư hỏng trong hệ thống điều
khiển bởi MPX, phải hiểu rõ những điểm quan
trong như sau:
ã Thông tin đầu vào của từng ECU là gì (công
tắc và cảm biến)?. Những thông tin đó được
truyền đến ECU nào?
ã Dựa vào những thông tin nhận được, dưới
những điều kiện nào thì cơ cấu chấp hành
hoạt động?


Only registered and activated users can see links!

The nao la chuc nang chan doan (6t).pdf

    Current date/time is Fri Jul 20, 2018 6:04 am