Technical Service Hanbook

Key for Technician


Toyota Việt Nam - Tài liệu đào tạo kỹ thuật viên cao cấp - Tổng quan về tài liệu của phần tự học

Share
avatar
Admin
Admin

Posts : 303
Join date : 2017-02-17

Toyota Việt Nam - Tài liệu đào tạo kỹ thuật viên cao cấp - Tổng quan về tài liệu của phần tự học

Post by Admin on Wed Mar 29, 2017 5:57 pm

Tổng quan về tài liệu của phần tự học
Đây là tài liệu cho phần tự học về các kiến thức cơ bản của Kỹ thuật viên chẩn đoán .
Mục đích của khoá học này là tìm hiểu những kiến thức cơ bản về cấu tạo, hoạt động và chẩn đoán của Hệ thống
thông tin đa chiều (MPX)
ã Khái quát về MPX
ã Chức năng của MPX
ã Chức năng chẩn đoán
Đây là phần tự học, trách nhiệm nắm bắt được nội dụng của tài liệu này là thuộc về Kỹ thuật viên.
Phần kiến thức cơ bản về MPX cho các Kỹ thuật viên chẩn đoán (MPX) không có trong Khoá đào tạo tập trung.
Nếu bạn có điều gì không hiểu, hãy hỏi những Kỹ thuật viên có kinh nghiệm hay giảng viên.


Only registered and activated users can see links!


Tong quan ve phan hoc MPX (1t).pdf

    Current date/time is Fri Jul 20, 2018 5:53 am