Technical Service Hanbook

Key for Technician


[34] TSB Kia - KGE10-11-P011-VQXMSL - Quy trình kiểm tra bộ rờ-le và bu-gi xông trên xe Kia Sorento, Carnival

Share
avatar
Admin
Admin

Posts : 303
Join date : 2017-02-17

[34] TSB Kia - KGE10-11-P011-VQXMSL - Quy trình kiểm tra bộ rờ-le và bu-gi xông trên xe Kia Sorento, Carnival

Post by Admin on Fri Mar 31, 2017 8:56 am

Dòng xe
Carnival/Sedona [VQ](all),
Sorento[XM](all),
Sportage [SL](all)
Nhóm Hệ thống điện động cơ (11)
Mã TSB KGE10-11-P011-VQXMSL
Vấn đề
Quy trình kiểm tra bộ rờ-le và
bu-gi xông của động cơ
Diesel R-2.0L/2.2L
Phát hành 30/04/2010
Loại TSB Tổng quát
Thị trường và
Nhà phân phối Châu Á và THACO
1. Mô tả
Chú ý
Bản tin này thay thế bản tin TSB trước (KGE10-11-P010-VQXM), để thêm thông tin về
bu-gi xông mới bằng gốm chịu nhiệt cao hơn (NHTC).
Khi chẩn đoán những xe dùng động cơ diesel R-2.0L/2.2L của KIA đối với tình trạng khó khởi
động và/hoặc xuất hiện các mã lỗi P0383, P0384, P0670 hoặc P0684, điều đó đòi hỏi phải
kiểm tra điện trở các bu-gi xông và/hoặc bộ rờ-le bu-gi xông.
Vui lòng theo dõi quy trình sửa chữa chỉ ra trong bản tin này để kiểm tra các bu-gi xông và bộ
rờ-le. Nếu điện trở của các bu-gi xông và bộ rơ-le nằm trong phạm vi tiêu chuẩn, thì thực hiện
các sửa chữa cần thiết khác. Không thay thế các bu-gi xông và rờ-le còn tốt.
■ Các mã lỗi liên quan đến bu-gi xông hoặc bộ rơ-le
- P0383: Dòng điều khiển bộ kiểm soát bu-gi xông ở mức thấp
- P0384: Dòng điều khiển bộ kiểm soát bu-gi xông ở mức cao
- P0670: Dòng điều khiển bộ kiểm soát bu-gi xông/ hở
- P0684: Vùng/hiệu suất liên lạc từ bộ kiểm soát bu-gi xông tới PCM
Only registered and activated users can see links!

Quy trình kiểm tra bộ rờ-le và bu-gi xông trên xe Kia Sorento, Carnival.pdf

    Current date/time is Fri Oct 19, 2018 8:56 pm