Technical Service Hanbook

Key for Technician


[42] TSB Kia - KRE10-90-P290-XP - Quy trình thay thế dây đèn trang trí cửa xe Kia Sorento (XM)

Share
avatar
Admin
Admin

Posts : 303
Join date : 2017-02-17

[42] TSB Kia - KRE10-90-P290-XP - Quy trình thay thế dây đèn trang trí cửa xe Kia Sorento (XM)

Post by Admin on Mon Apr 03, 2017 2:22 pm

Model Sorento[XM]()
Nhóm Thân vỏ (Nội, ngoại
BẢN TIN KỸ THUẬT thất) (91)
Số Bản tin KRE10-91-P290-XM
Phát hành 02/09/2010
Loại Bản tin Triệu hồi
Vấn ñề
THAY THẾ DÂY ðÈN TRANG TRÍ
CỬA XE SORENTO(XM)
Thị trường &
Nhà P/phối Châu Á & THACO
1. Mô tả
■ Biểu hiện/Trạng thái
Trên một số xe SORENTO (XM), ñèn trang trí cửa trước và sau có thể không sáng.
■ Biện pháp khắc phục/Sửa chữa
ðối với tất cả các xe nằm trong danh sách số VIN xe bị lỗi phải thực hiện việc thay
thế ñèn trang trí cửa trước và sau bằng phụ tùng mới ñã ñược cải tiến theo hướng
dẫn sau.
2. Các xe áp dụng
■ Model: Tất cả các xe SORENTO (XM) ñược trang bị ñèn trang trí cửa xe.
■ Áp dụng cho các xe nằm trong khoảng thời gian sản xuất:
- XM (ñược sản xuất tại Hàn Quốc): Từ 01/09/2009 ñến 01/07/2010.
- XMa (ñược sản xuất ở Mỹ): Từ 13/11/2009 (bắt ñầu sản xuất) ñến 30/07/2010
■ Phạm vi áp dụng theo số VIN
- XM: Từ KNAKW814DAA024965 ñến KNAKU814CA5109101
- XMa: Từ 5XYKU4A2XBG004476 ñến 5XYKUDA25BG085385
■ Thị trường: Tất cả
Only registered and activated users can see links!


10-TSB-11-Quy trinh thay the den trang tri Sorento.pdf

    Current date/time is Fri Oct 19, 2018 9:35 am