Technical Service Hanbook

Key for Technician


[60] THAY THẾ DÂY CÁP VÀ TRỤ ĐỠ TAY NẮM MỞ NẮP CA PÔ TRÊN XE KIA RIO

Share
avatar
Admin
Admin

Posts : 303
Join date : 2017-02-17

[60] THAY THẾ DÂY CÁP VÀ TRỤ ĐỠ TAY NẮM MỞ NẮP CA PÔ TRÊN XE KIA RIO

Post by Admin on Mon Apr 03, 2017 4:11 pm

Loại Xe Rio [UB]
Nhóm Nộ i thấ t và Ngoạ i Thấ t
Sô ́ TSB. 11-TSB-07
Chủ đề:
THAY THẾ DÂY CÁP VÀ TRỤ ĐỠ TAY
NĂ ́ M MỞ NẮP CA PÔ TRÊN XE RIO (UB)
Ngày ban hành 14/09/2011
Kiể u TSB Hoạt động Dịch Vụ
Area &
Distributor TRƢƠ ̀ NG HA ̉ I AUTO
1. Mô tả:
■ Triệu chứng /Tình trạng
Trên một số xe Rio (UB) dây cáp mơ ̉ khóa ca pô có thể bị rơi ra khỏ i trụ đỡ tay cầm mở nắp ca pô khi hoạt
động lặp đi lặp lại một số lần.
■ Biện pháp khắ c phụ c và cách sửa chữa
- Đối với xe Rio (UB) đƣợc sản xuất từ ngày 1/6/2011 đến ngày 4/7/2011
: Thay thế cả dây cáp mơ ̉ khó a capo và trụ đỡ tay cầm mở nắp ca pô
- Đối với xe Rio (UB) đƣợc sản xuất từ ngày 4/7/2011 đến ngày 7/7/2011
: Chỉ thay thế dây cáp mơ ̉ khó a capo.
2. Xe áp dụng
■ Áp dụng cho xe Rio (UB)
■ Áp dụng cho các xe đƣợc sản xuất từ ngày 1/6/2011 đến ngày 7/7/2011
■ Áp dụng cho các xe có số VIN theo danh sách đính kèm
■ Khu vực áp dụng: Tất cả trừ khu vực Bắc Mỹ
Only registered and activated users can see links!


11-TSB-07-Rio(UB)-Day cap mo nap Capo.pdf

    Current date/time is Fri Oct 19, 2018 8:05 pm