Technical Service Hanbook

Key for Technician


[63] Thay thế hộp chứa đồ trên sàn và nắp đậy cần kéo phanh đỗ

Share
avatar
Admin
Admin

Posts : 303
Join date : 2017-02-17

[63] Thay thế hộp chứa đồ trên sàn và nắp đậy cần kéo phanh đỗ

Post by Admin on Mon Apr 03, 2017 4:29 pm

Loại xe Cerato/Spectra [TD]
Nhóm Thân xe
(Nộ i thấ t và Ngoạ i thấ t)
Số TSB.
Vấ n đề :
THAY ĐỔI HÔ ̣ P CHƯ ́ A ĐÔ ̀ TRÊN SÀN
VÀ NĂ ́ P ĐÂ ̣ Y CÂ ̀ N KE ́ O PHANH ĐÔ ̃
Ngày 9/12/2011
Loại TSB Thông tin chung
Khu vục &
phân phối Trươ ̀ ng Hả i Ô tô
1. Mô tả
Bản tin này cung cấp thông tin về những thay đổi hộ p chư ́ a đồ trên sà n và nắp đậy cầ n ké o phanh đỗ
trên xe Forte/Forte Coupe (TD).
Nếu việ c thay thế những bộ phận này là cần thiết,bạn hãy chắc chắn rằng nó có khả năng lắp lẫn và
làm theo hướng dẫn của bản tin này:
■ Nguyên nhân thay đổi:
Thay đổi này nhằm làm cho việc lắ p rá p cầ n ké o phanh đỗ trở lên dễ dàng hơn từ việ c thay đổ i hì nh
dáng hộp chứa đồ trên sàn xe.
Only registered and activated users can see links!

11-TSB-10-Forte(TD)-Thay doi hop de do tren san.pdf

    Current date/time is Mon Sep 24, 2018 11:17 am