Technical Service Hanbook

Key for Technician


[103] 11-TSB-39 QUY TRÌNH CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC CHO HỆ THỐNG ABS ESP XE Picanto(TA)

Share
avatar
Admin
Admin

Posts : 303
Join date : 2017-02-17

[103] 11-TSB-39 QUY TRÌNH CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC CHO HỆ THỐNG ABS ESP XE Picanto(TA)

Post by Admin on Thu Jun 22, 2017 4:28 pm


TSB
Loại xe
Picanto(TA)

Nhóm
Hệ thống phanh

Số TSB
11-TSB-39
Vấn đề:
QUY TRÌNH CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC CHO HỆ THỐNG ABS/ESP
(HECU OPTIONAL VARIANT CODING)
Ngày ban hành 11/11/2011

Loại TSB
Thông tin chung

Nhà phân ph
ối TRUONGHAI AUTO

1. Miêu tả

- Nếu thay thế bộ điều khiển thủy lực điện tử HECU (Hydraulic Electric Control Unit) của hệ thống ABS hoặc hệ thống ESP trong quá trình sửa chữa hoặc cho xe bị tai nạn. Thì bộ điều khiển thủy lực này cần phải cài đặt lại chương trình (sử dụng máy GDS) trước khi giao xe cho khách hàng.
- Bản tin này cung cấp quy trình nhận dạng các “Option” được thêm vào trên xe thông qua trang Web Mobis WPC, và quy trình cài đặt chương trình cần thiết cho bộ điều khiển thủy lực điện tử HECU hệ thống ABS/ESP sử dụng máy GDS

* Nếu không sử dụng máy GDS để nhận dạng “Option” (“Optional Variant Coding”) cho bộ điều khiển thủy lực HECU của hệ thống ABS/ ESP, mã chuẩn đoán DTC C1702 sẽ xuất hiện và đèn báo nguy hiểm sẽ bật sáng.
* Nếu mã nhận dạng “Option” nhập vào khác với mã nhận dạng thực tế trên xe khi cài đặt
trƣơng trình cho bộ điều khiển thủy lực điện tử HECU của hệ thống ABS/ESP (sử dụng máy GDS) chức năng ESS có thể hoạt động hoặc không hoạt động giống với “Option” thực tế.
- Ví dụ:
- Nếu trên xe có trang bị chức năng ESS, nhƣng bạn chọn không có chức năng ESS “NON ESS” khi cài đặt chƣơng trình cho bộ HECU của hệ thống ABS/ESP (sử dụng máy GDS) chức năng ESS có thể không hoạt động bình thƣờng

2. Xe áp dụng
■ Áp dụng cho tất cả các dòng xe Picanto (TA)
■ Áp dụng cho tất cả các khu vực ngoại trừ Bắc Mỹ


Only registered and activated users can see links!


[103] 11-TSB-39 QUY TRÌNH CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC CHO HỆ THỐNG ABS ESP XE Picanto(TA)

    Current date/time is Fri Oct 19, 2018 7:54 pm