Technical Service Hanbook

Key for Technician


[115] 11 - TSB - 51 ĐÃ CÓ PHỤ TÙNG SỬA CHỮA GOĂNG CHỮ “O” HỆ THỐNG LÀM MÁT DẦU BÔI TRƠN ĐỘNG CƠ DIESEL D-2.0L

Share
avatar
Admin
Admin

Posts : 303
Join date : 2017-02-17

[115] 11 - TSB - 51 ĐÃ CÓ PHỤ TÙNG SỬA CHỮA GOĂNG CHỮ “O” HỆ THỐNG LÀM MÁT DẦU BÔI TRƠN ĐỘNG CƠ DIESEL D-2.0L

Post by Admin on Thu Jun 22, 2017 4:51 pm


TSB

Loại xe Cerato/Spectra [LD], Sportage [KM], Carens[RS], Cee'd [ED], Optima/Magentis [MG] , Carens/Rondo [UN]

Nhóm
Hệ thống cơ khí động cơ

Số TSB
11 - TSB - 51
Vấn đề:
ĐÃ CÓ PHỤ TÙNG SỬA CHỮA GOĂNG CHỮ “O” HỆ THỐNG LÀM MÁT DẦU BÔI TRƠN ĐỘNG CƠ DIESEL D-2.0L
Ngày ban hành 12/11/2011

Loại TSB
Thông tin chung

Nhà phân ph
ối TRUONGHAI AUTO

1. Mô tả:
- Bản tin này cung cấp thông tin về phụ tùng thay thế goăng chữ “O” trên hệ thống làm mát dầu bôi trơn động cơ Diesel D2.0. Nếu sự rò rỉ dầu bôi trơn do goăng chữ “O” được phát hiện, chỉ thay thế goăng chữ “O” không thay thế cụm làm mát dầu bôi trơn động cơ* Mã công việc và thời gian thực hiện công việc thay thế Goăng chữ “O” trên hệ thống làm mát dầu bôi trơn động cơ giống với công việc thay thế bộ làm mát dầu bôi trơn động cơ dưới đây. Vì thế khi thay thế goăng chữ “O” bằng 1 cái mới sửa dụng mã công việc 26410R6D

Mã công việc Tên công việc Thời gian thực hiện

2641 0R6D ENGINE OIL COOLER, R&R (D-ENGINE) LD KM/KMS RS ED MG UN
0.8 M/H

2. Xe áp dụng
■ Áp dụng cho tất cả các dòng xe của KIA trang bị động cơ Diesel D – 2.0L
Loại động cơ Dòng xe
D-2.0L diesel Cerato/Spectra (LD) Sportage (KM/KMS) Carens (RS) cee'd (ED) Optima/Magentis (MG) Carens/Rondo (UN)

■ Áp dụng cho tất cả các khu vực ngoại trừ Bắc Mỹ.

3. Thông tin phụ tùngOnly registered and activated users can see links!
11-TSB-51- PHU TUNG SUA CHUA GOANG CHU O CHO DONG CO DIESEL D-2

    Current date/time is Fri Oct 19, 2018 9:56 am