Technical Service Hanbook

Key for Technician


[127] 12 – TSB – 05 THAY THẾ VÒNG ĐỆM VÊNH TRÊN VÔ LĂNG TRÊN Sportage [SL] Rio [UB]

Share
avatar
Admin
Admin

Posts : 303
Join date : 2017-02-17

[127] 12 – TSB – 05 THAY THẾ VÒNG ĐỆM VÊNH TRÊN VÔ LĂNG TRÊN Sportage [SL] Rio [UB]

Post by Admin on Fri Jun 23, 2017 2:53 pm


TSB
Loại xe Sportage [SL] Rio [UB]

Nhóm
Hệ thống lái

Số TSB
12 – TSB – 05


Vấn đề:
THAY THẾ VÒNG ĐỆM VÊNH TRÊN VÔ LĂNG
Ngày ban hành 30/01/2012

Loại TSB
Hoạt động sửa chữa

Nhà phân ph
ối TRƯỜNG HẢI AUTO
1. Mô tả
- Bản tin này cung cấp qui trình thay thế vòng đệm vênh trên vô lăng xe bằng một cái mới


- Qui trình dưới đây áp dụng cho tất cả các xe thay thế vòng đệm vênh
2. Xe áp dụng
■ Áp dụng cho các dòng xe Sportage [SL], Rio [UB]
■ Áp dụng cho các xe được sản xuất trong khoảng: Từ 21/09/2011 tới 01/11/2011
■ Áp dụng cho các xe có mã số VIN thuộc danh sách đính kèm

3. Thông tin phụ tùng

Tên phụ tùng Mã phụ tùng Số lượng
SPRING WASHER 13602-14001QQK 1 EA

4. Mã công việc và thời gian thực hiện

Mã công việc Tên công việc Thời gian thực hiện Mã nguyên nhân Mã hư hỏng
1101 21R0 Thay thế vòng đệm vênh 0.3 M/H N86 C23

5. Qui trình thay thế
Chú ý:
 Kiểm tra xe bị ảnh hưởng có mã số VIN thuộc danh sách đính kèm hay không.
 Để có thông tin chi tiết hơn về qui trình thay thế xin vui lòng tham khảo cẩm nang sửa chữa.
 Qui trình thay thế dưới đây được thực hiện trên xe SORENTO[XM].


Only registered and activated users can see links!

12-TSB-05-Sportage [SL]&Rio [UB]- THAY THE VONG DEM VENH TREN VO LANG

    Current date/time is Fri Oct 19, 2018 8:09 pm