Technical Service Hanbook

Key for Technician


[01 ]Tài liệu đào tạo THACO-KIA Kỹ năng giao tiếp khách hàng

Share
avatar
Admin
Admin

Posts : 303
Join date : 2017-02-17

[01 ]Tài liệu đào tạo THACO-KIA Kỹ năng giao tiếp khách hàng

Post by Admin on Wed Mar 15, 2017 10:41 pm

Sau khi hoàn thành chương trình này bạn có thể:
1.  Mô tả hai trạng thái chủ đích và cảm xúc trong giao tiếp
2. Nhận biết các đặc tính liên kết với thái độ tích cực
3.  Phân biệt giữa giao tiếp một chiều và hai chiều
4. Mô tả những đièu kiện cần thiết để giao tiếp 2 chiều thành công
5.  Viết ra các cách để tránh sự cố trong giao tiếpOnly registered and activated users can see links!

[01 ]Tài liệu đào tạo THACO-KIA Kỹ năng giao tiếp khách hàng

    Current date/time is Fri Oct 19, 2018 10:41 am