Technical Service Hanbook

Key for Technician


Toyota Việt Nam - Tài liệu đào tạo kỹ thuật viên sơ cấp - Mục đích của bảo dưỡng định kỳ

Share
avatar
Admin
Admin

Posts : 303
Join date : 2017-02-17

Toyota Việt Nam - Tài liệu đào tạo kỹ thuật viên sơ cấp - Mục đích của bảo dưỡng định kỳ

Post by Admin on Mon Mar 20, 2017 9:23 am

Mục đích của bảo dưỡng định kỳ
Khái quát về chương này
Trong chương này bạn sẽ chúng tôi sẽ cho bạn biết lí do tại sao cần thiết phải bảo
dưỡng định kỳ.
• Mục đích của bảo dưỡng định kỳ
Mục Đích Của Bảo Dưỡng Định Kỳ
Xe ôtô được cấu tạo bởi một số lượng lớn
các chi tiết, chúng có thể bị mòn, yếu hay ăn
mòn làm giảm tính năng, tùy theo điều kiện
hay khoảng thời gian sử dụng. Các chi tiết
cấu tạo nên xe, mà có thể dự đóan được
rằng tính năng của chúng giảm đi, cần phải
được bảo dưỡng định kỳ, sau đó điều chỉnh
hay thay thế để duy trì tính năng của chúng.
Bằng cách tiến hành bảo dưỡng định kỳ, có
thể đạt được những kết quả sau, nhằm đảm
bảo sự tin tưởng và yên tâm cho khách hàng:
1. Có thể ngăn chặn được những vấn đề lớn có
thể xảy ra sau này.
2. Xe ôtô có thể duy trì được trạng thái mà thỏa
mãn được những tiêu chuẩn của pháp luật.
3. Kéo dài tuổi thọ của xe.
4. Khách hàng có thể tiết kiệm và lái xe an toàn.
(1/1)
Lịch Bảo Dưỡng
Những hạng mục công việc của bảo dưỡng định
kỳ và chu kỳ sửa chữa của xe được chỉ rõ trong
bảng lịch bảo dưỡng định kỳ trong Hướng dẫn
sử dụng, Bổ sung hướng dẫn sử dụng hay Sổ
bảo hành v.v.
Lịch bảo dưỡng được quy định bởi những yếu
tố sau: kiểu xe, tuổi của xe, nước sử dụng, hay
cách sử dụng xe.
T, R, I, A, L là viết tắt của các thao tác bảo dưỡng.
T = Xiết chặt đến mômen tiêu chuẩn
R = Thay thế hay thay đổi
I = Kiểm tra và chỉnh sửa hay thay thế nếu cần
A = Kiểm tra và/hay điều chỉnh nếu cần
L = Bôi trơn
(1/3


Only registered and activated users can see links!

Muc dich cua BD Dinh ky (3t).pdf

    Current date/time is Thu Jul 19, 2018 5:01 pm